SKOLE-/ STUDIEVEJLEDNING

På Duborg-Skolen er studievejledningen opdelt efter klassetrin.


7.-10. klasse rådgives af skolevejlederen, mens 11.-13. årgang har hver deres studievejleder.

7.-10. KLASSE: SKOLEVEJLEDEREN

Stephanie Schönbeck-Graf.

Arbejdsopgaver: Yder hjælp til elever med private og/eller skolerelaterede problemer - med tavshedspligt. Derudover rådgivning mht. uddannelsesvalg, organisering af praktikophold mv. Se evt. mere om studievejlederens opgaver her.

Skolevejlederen kan desuden kontaktes her.

Læs også om muligheder for økonomisk støtte til studieture, skolemateriale og andet her. 


Hjælp udefra:

Skoleforeningens PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Skolesygeplejerske Sabine Brix-Steensen (Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig).

Socialrådgivere: Helle Wendler, Werner Nielsen-Tatzel (Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig). Muligheder for økonomisk støtte:

Skole- og studievejlederne rådgiver desuden eleverne omkring muligheder for at få SU hhv. BAföG samt det såkaldte Bildungs- und Teilhabepaket. Sidstnævnte er en støtteordning for børn og unge fra økonomisk underpriviligerede hjem, som kan søge støtte til studieture, skolemateriale, månedskort, ekstraundervisning o.a.

Se mere her:

Bildungspaket Flensburg

Bildungspaket Kreis Schleswig-Flensburg

Bildungspaket Kreis Nordfriesland