11.-13. ÅRGANG: STUDIEVEJLEDERNE

De enkelte klasser i 11.-13. årgang har tilknyttet forskellige studievejledere:

11. + 12. årgang

11a, 12a, 12c: Lars Peter Madsen.

Kan kontaktes her 
eller på tlf. 0461-1443951.

11. + 12. årgang

11b, 11d, 12b: Ruth Maschmann.

Kan kontaktes her 
eller på tlf. 0461-1443951.

11. + 12. årgang

11c, 11e, 12d: Rikke la Cour Norlyk Holm Nielsen.

Kan kontaktes her 
eller på tlf. 0461-1443952.

13. årgang

13. årgang: Susanne Klüver

Kan kontaktes her
eller på tlf. 0461-1443953.

Studievejledningens arbejdsområder

Vejledning om profilgymnasiet

Studievejlederne kommer rundt i klasserne og orienterer om profilgymnasiet (struktur, regler). Desuden er der mulighed for at få individuel vejledning, f.eks. i forbindelse med profilskift eller valg af eksamensfag.

Derudover er der mange ting, der kan virke overvældende i gymnasiet. Uanset hvad: Din studievejleder er altid parat til at hjælpe dig med stort eller småt.

Vejledning om uddannelsessystemet i Danmark og Tyskland

 Studievejlederne hjælper dig med at søge informationer om uddannelserne i Danmark og Tyskland (uddannelsessteder, adgangskrav, studiets opbygning). Også her kan du få individuel vejledning i træffetiden.

Samarbejdspartnere i forbindelse med uddannelsesvalget:

Studievalg Sydjylland (vejledning om videregående uddannelser i Danmark ved Hanne Marie Roos)

Bundesagentur für Arbeit (vejledning om uddannelser i Tyskland ved Cordula Jørgensen)

Institut für Talententwicklung (information om det regionale arbejdsmarked i Danmark og Tyskland ved Rikke Becker, uddannelsesmesser).

 

Hjælp i forbindelse med skolerelaterede og personlige problemer:

Det er ofte forbundet med mange omstillinger at starte i gymnasiet. Nogle er lette, og andre er mere vanskelige. Uanset, hvordan det er for dig: Hvis du har brug for at snakke med nogen om det, der optager dig, så er der flere muligheder. Studievejlederen ved, hvor du finder den bedste støtte.

Du kan henvende dig til din studievejleder, hvis du har problemer af faglig karakter. Studievejlederen kan f. eks. være behjælpelig med at søge lektiehjælp.

Måske har du også behov for en samtale om arbejdsvaner og strukturering og planlægning af din tid (lektier, fritidsinteresser, erhvervsarbejde).

Din studievejleder prøver også på at hjælpe dig i forbindelse med personlige problemer – gerne i samarbejde med din klasselærer. Vi kan også hjælpe med at etablere kontakten til skolepsykologen, skolesygeplejersken eller socialrådgiveren.

 

Hjælp udefra:

Skoleforeningens PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Skolesygeplejerske Sabine Brix-Steensen (Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig).

Socialrådgivere: Helle Wendler, Werner Nielsen-Tatzel (Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig). Muligheder for økonomisk støtte:

Skole- og studievejlederne rådgiver desuden eleverne omkring muligheder for at få SU hhv. BAföG samt det såkaldte Bildungs- und Teilhabepaket. Sidstnævnte er en støtteordning for børn og unge fra økonomisk underpriviligerede hjem, som kan søge støtte til studieture, skolemateriale, månedskort, ekstraundervisning o.a.

Se mere her:

Bildungspaket Flensburg

Bildungspaket Kreis Schleswig-Flensburg

Bildungspaket Kreis Nordfriesland