SKOLE-/ STUDIEVEJLEDNING

På Duborg-Skolen er studievejledningen opdelt efter klassetrin.


7.-10. klasse rådgives af skolevejlederen, mens 11.-13. årgang har fire studievejledere.


Hjælp udefra:

Skoleforeningens PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Skolesygeplejerske Sabine Brix-Steensen (Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig).

Socialrådgivere: Helle Wendler, Werner Nielsen-Tatzel (Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig). Muligheder for økonomisk støtte:

Skole- og studievejlederne rådgiver desuden eleverne omkring muligheder for at få SU hhv. BAföG samt det såkaldte Bildungs- und Teilhabepaket. Sidstnævnte er en støtteordning for børn og unge fra økonomisk underpriviligerede hjem, som kan søge støtte til studieture, skolemateriale, månedskort, ekstraundervisning o.a.

Se mere her:

Bildungspaket Flensburg

Bildungspaket Kreis Schleswig-Flensburg

Bildungspaket Kreis Nordfriesland