IT PÅ DUBORG-SKOLEN

Duborg-Skolen sigter efter at gøre sine elever fagligt og mentalt studieparate. Dette medfører anvendelsen af IT som naturligt kommunikations- og undervisningsmiddel.


Især fællesskolens klasser råder derfor over en del elektroniske tavler (smartboards), der med netadgang og interaktive læringsprogrammer løfter undervisningen og muliggør helt nye arbejdsformer. I den gymnasiale overbygning er der i høj grad blevet satset på at integrere IT i undervisningen ved hjælp af det komfortable trådløse netværk, som dækker hele skolen, samt ved opsætning af projektorer, som viser billede og lyd fra pc'er, smartphones og bruges til oplæg, informationssøgning, præsentationer mv.


I de enkelte faggrupper eksperimenteres der for tiden med e-bøger. Et spændende initiativ, der om ganske kort tid spås at revolutionere undervisningen på mange punkter, og som skolen støtter helhjertet.


Duborg-Skolen tilbyder desuden sine elever mulighed for gratis udprintning samt brug af pc'er på skolebiblioteket.