Internationale kontakter

Internationale kontakter giver udsyn. Det gælder for både lærere og elever, og derfor deltager Duborg-Skolen i mange forskellige slags udvekslinger og samarbejde på tværs af sprog- og landegrænser:

- Erasmus+: EU-støttet udvekslingsprogram med partnerskoler i Danmark, Holland og Slovakiet. Duborg-Skolen deltager pt. i projektet "Scientific Innovation and Research on the Sustainable Development Goals", der fokuserer på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Ud over netbaseret projektarbejde er kernen i programmet det personlige møde hen over grænserne. Foruden Duborg-Skolen deltager gymnasier fra Gladsaxe/Danmark, Arnheim/Holland og Bratislava/Slovakiet. Se mere her!

- USA-klassen: Duborg-Skolen har et godt samarbejde med McDowell-High School i North Carolina, hvis årlige højdepunkt er en tougers rejse til USA med efterfølgende genbesøg.

- VUK: Duborg-Skolen har nu i mange år deltaget i Venskabsbyernes Ungdomskonference, som finder sted i skiftende nordiske lande og involverer interesserede elever fra forskellige klasser.

- Kbh.: I flere år har Duborg-Skolen nu arrangeret udvekslinger med Nørre Gymnasium i København. Samarbejdet sker i dansk- og tyskfagligt regi og indbefatter en tredages studietur med privat indkvartering.

- Bretagne-klassen: Siden 2009 har Duborg-Skolen opretholdt et udvekslingsprojekt med et bretonsk gymnasium. Projektet involverer en hel klasse, som rejser til Frankrig hhv. får genbesøg af venskabsklassen. Indimellem holdes kontakten vedlige via privat og faglig kontakt over nettet.

- SchulBrücke: Et netværk af skoler og elever i Europa. Der er tale om et dannelses- og kooperationsprojekt, hvis fokus ligger på mødet mellem forskellige kulturer, en elevudveksling og to forskellige tilgange til emnet nation og Europa, nemlig en historisk/samfundsfaglig samt en kulturhistorisk vinkel. Duborg-Skolen deltager med en delegation under ledsagelse af en lærer.