Samarbejdsrådet

Samarbejdsrådet er det organ på Duborg-Skolen - ligesom på de andre danske skoler i Sydslesvig - hvor forældrene har indflydelse. Her kan forældrerepræsentanter i samarbejde med lærere og elever være med til at præge skolens liv, idet rådet har medindflydelse på bl.a. læseplaner, budgetter og samarbejdet mellem hjem og skole. Samarbejdsrådet administrerer ligeledes Duborg-Skolens forældrefond.

Forældrerepræsentanterne vælges hvert tredje år. Næste valg er i april 2020, hvor det er vigtigt, at du også møder op. Lærere og elever vælger deres repræsentanter hvert år. Skolens rektor er rådets sekretær. Herudover er fællesskolens afdelingsleder med som fast gæst. Dagsordener og referater kan ses på skolens intranet.

Vigtige datoer

Mødedatoerne for 2018-19 er følgende:

28/8-18, 24/9-18, 14/11-18, 17/1-19, 6/3-19, 4/4-19, 9/5-19, 18/8-19.

Samarbejdsrådet inviterer herudover til:

Adventsfest 29/11-18 +

Det store forældremøde - 26/3-19

 

 Vi håber at kunne hilse på rigtig mange forældre ved disse lejligheder.

 

Samarbejdsrådets møder finder sted på det gamle lærerværelse kl. 19.00. De er åbne for alle forældre, lærere og elever. 

 Har du herudover spørgsmål, kan du kontakte rektor Ebbe B. Rasmussen på tlf. 0461-144390 i dagtimerne.

 Forældrerepræsentanter

>Thorsten Johannsen Voss (konst. formand, tlf. 01771424537)

>Berit Kleinert (næstformand)

>Jens-Søren Jess (kasserer)

>Claudia Ettinger

>Torge Korff

>Matthias Maul-Nielsen

>Franziska Becher

Elevrepræsentanter

Mats Rosenbaum, 12. årgang

Jasper Kolleck, 9. årgang

 

Lærerrepræsentanter

>Anna Schinck

>Erik Bjerrum

Kontaktpersoner for henvendelser

7.-10. årgang:

     

    11.-13. årgang: