Samarbejdsrådet

Samarbejdsrådet er det organ på Duborg-Skolen - ligesom på de andre danske skoler i Sydslesvig - hvor forældrene har indflydelse. Her kan forældrerepræsentanter i samarbejde med lærere og elever være med til at præge skolens liv, idet rådet har medindflydelse på bl.a. læseplaner, budgetter og samarbejdet mellem hjem og skole. Samarbejdsrådet administrerer ligeledes Duborg-Skolens forældrefond.

Forældrerepræsentanterne vælges hvert tredje år. Næste valg er i marts 2017, hvor det er vigtigt, at du også møder op. Lærere og elever vælger deres repræsentanter hvert år. Skolens rektor er rådets sekretær. Herudover er fællesskolens afdelingsleder med som fast gæst. Dagsordener og referater kan ses på skolens hjemmeside.

Vigtige datoer

Mødedatoerne for 2016-17 er følgende:

22/9-16, 31/10-16, 12/12-16, 25/1-17, 6/3-17, 9/5-17, 6/7-17.

Samarbejdsrådet inviterer herudover til:

Adventsfest 30/11-16 +

Det store forældremøde - OBS! Flyttet til den 5/4-17 kl. 19!

 

Den 9/11-16 afholdes der et fællesmøde med samarbejdsrådet på A.P. Møller-Skolen kl. 19.30 på Duborg-Skolen.

Vi regner med stor opbakning og fremmøde ved disse arrangementer.

Samarbejdsrådets møder finder sted på det gamle lærerværelse kl. 19.00. De er åbne for alle forældre, lærere og elever. For referater og dagsordener se nederst på siden.

Har du herudover spørgsmål, kan du kontakte rektor Ebbe B. Rasmussen på tlf. 0461-144390 i dagtimerne.

 Forældrerepræsentanter

>Anja L. Kilpatrick (formand, tlf. 0461-7983).

>Bodil Daetz-Wiesner (næstformand)

>Claudia Ettinger (kasserer)

>Matthias Maul-Nielsen

>Thede Boysen

>Olaf Davids

>Gerburg Ullrich

>Rikke Frank (suppleant)

Elevrepræsentanter

Jana Mavie Hamann, 11. årgang

Jorith Köpnick, 13. årgang

 

Lærerrepræsentanter

>Tue Küssner

>Erik Bjerrum

Kontaktpersoner for henvendelser

7.-10. årgang:

     

    11.-13. årgang: