Samarbejdsrådet

Samarbejdsrådet er det organ på Duborg-Skolen - ligesom på de andre danske skoler i Sydslesvig - hvor forældrene har indflydelse. Her kan forældrerepræsentanter i samarbejde med lærere og elever være med til at præge skolens liv, idet rådet har medindflydelse på bl.a. læseplaner, budgetter og samarbejdet mellem hjem og skole. Samarbejdsrådet administrerer ligeledes Duborg-Skolens forældrefond.

Forældrerepræsentanterne vælges hvert tredje år. Næste valg er i foråret 2023, hvor det er vigtigt, at du også møder op. Lærere og elever vælger deres repræsentanter hvert år. Skolens rektor er rådets sekretær. Herudover er fællesskolens afdelingsleder med som fast gæst. Dagsordener og referater kan ses på skolens intranet.

Vigtige datoer

Mødedatoerne for 2020-21 er følgende:

23/9-20, 18/11-20, 16/12-20, 20/1-21, 24/2-21, 19/5-21.

Samarbejdsrådet inviterer herudover traditionelt til:

Adventsfest sidst i november - såfremt smittesituationen tillader det.

 

 Vi håber at kunne hilse på rigtig mange forældre ved disse lejligheder.

 

Samarbejdsrådets møder finder som regel sted kl. 19.00. De er åbne for alle forældre, lærere og elever. 

 Har du herudover spørgsmål, kan du kontakte rektor Heino Aggedam på tlf. 0461-144390 i dagtimerne.

 Forældrerepræsentanter

>Alexander v. Oettingen (formand)

>Berit Kleinert (næstformand)

>Henrik Kristensen (kasserer)

Elevrepræsentanter

Anna Due Hansen, 9. årgang

Konstantin Jockel, 12. årgang

 

Lærerrepræsentanter

>Anna Schinck

>Erik Bjerrum