PÆDAGOGISK RÅD

PR er samlingsled for skolens ledelse, undervisere og elevrådsrepræsentanter. Her drøftes forskellige skolefaglige aspekter, og vi diskuterer pædagogisk udvikling. alle kan tage ordet og kan dermed være en del af den aktive medbestemmelse på skolen. Under PR og med reference til PR findes bl.a. økonomiudvalget.