PÆDAGOGISK RÅD

Pædagogisk råd er skolens demokratiske forum. Her drøfter lærere og elever spørgsmål af fælles interesse. Bølgerne kan godt gå højt, men der er heldigvis også meget højt til loftet i den gamle festsal, som danner rammerne om møderne. Alle kan tage ordet - og gør det. PR magter at balancere på den hårfine grænse mellem effektivitet og aktiv medbestemmelse og er som sådan et levende tegn på lærernes og elevernes engagement på deres skole.

Under PR findes desuden en række underudvalg, som beskæftiger sig med afgrænsede emneområder og refererer til PR: medieudvalget, skolekulturudvalget og økonomiudvalget.