ELEVRÅDET

Duborg-Skolens elevråd består af repræsentanter fra hver klasse og sikrer, at eleverne bliver hørt i alle relevante spørgsmål. Repræsentanter fra elevrådet deltager ligeledes i PR-møderne, i udvalgsarbejdet samt i Samarbejdsrådet og er således med til at tydeliggøre elevernes vinkel på forholdene.

Mange elever, som i deres senere liv er blevet engageret i politik og er kommet til at spille en rolle der, har trådt deres demokratiske barnesko i elevrådet. Elevrådet har derfor ikke kun en praktisk funktion, men giver samtidig mange elever blod på tanden efter mere medbestemmelse i samfundet.

Foto øverst: Flensborg Avis