DRIFTSRÅDET

Driftsrådet er oprettet i henhold til tyske bestemmelser om medarbejderrepræsentation i større virksomheder. Det er valgt af skoleforeningens personale og tager sig af overenskomstforhandlinger mv.

Derudover varetager tillidsrepræsentanter fra Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) samt Danmarks Lærerforening (DLF) lærernes interesser og giver råd og støtte i konkrete spørgsmål.

Duborg-Skolens lokale repræsentant i driftsrådet er Pernille Engberg-Skamling. Pernille er desuden tillidsrepræsentant under GL. Tillidsrepræsentantsuppleanter er Steen Jørgen Andersen, Per Sparre samt Kristian Kröber.

Lokal tillidsrepræsentant under DLF er Anna Schink.

Driftsrådets hjemmeside kan tilgås her.