DRIFTSRÅDET

Driftsrådet er oprettet i henhold til tyske bestemmelser om medarbejderrepræsentation i større virksomheder. Det er valgt af skoleforeningens personale og tager sig af overenskomstforhandlinger mv.

Derudover varetager tillidsrepræsentanter fra Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) samt Danmarks Lærerforening (DLF) lærernes interesser og giver råd og støtte i konkrete spørgsmål.

Pernille Engberg-Skamling er Duborg-Skolens tillidsrepræsentant under GL. Tillidsrepræsentantsuppleanter er Steen Jørgen Andersen, Kristian Kröber og Anders Seeberg Bruun.

Lokal tillidsrepræsentant under DLF er Jannie Zerbster.

Driftsrådets hjemmeside kan tilgås her.