Til minde om demokratiets sejr

Duborg-Skolen deltager i flagprojekt

04.05.2018 15:59 | Kategori: Nyheder

Hvad betyder fred for dig? Dette spørgsmål har den tyske kunstner Ute Friederike Jürß beskæftiget sig med. I anledning af 70-året for Tysklands befrielse fra det nazistiske styre 8. maj 2015 gennemførte hun et rundspørge blandt forskellige organisationer, institutioner, skoler, foreninger, kommuner samt en lang række enkeltpersoner.

Dette initiativ førte til projektet "Mellem tiderne", som tematiserer tiden fra begyndelsen af den politiske nystart, der indledtes med de første britiske troppers ankomst i Slesvig-Holsten 2. maj 1945, og frem til dannelsen af de demokratiske drivkræfter, der førte frem til forbundsrepublikkens fødsel. Dette sker i anledning af befrielsesdagen 8. maj - dagen, hvor 2. Verdenskrig endte med underskrivelsen af den tyske kapitulation.

Denne vigtige dag mindes vi i Flensborg i år fra den 2. til den 8. maj.

I og omkring hele Flensborg flages der forskellige steder, som genspejler nøglescener og centrale tanker for mennesker, der er blevet spurgt: "Hvad betyder fred for dig?".

Derfor flager vi frem til den 8. maj med flag, der er en del af projektet "Mellem tiderne".

Det er en måde at fokusere på vores fælles nutid på, at fortsætte oplysningen om vores historie samt især at mindes ofrene for nazisternes diktatur. Kunstprojektet tematiserer overgangsfasen mellem krig og fred i et klima af orienteringsløshed og eksistentiel søgen.

"Mellem tiderne" er et flagrende billede, som bliver til og står på i et par dage. Flagteksterne, der snor sig gennem byen, udfordrer ligesom de hvide faner vores blik på dagligdagen. Med fuldt offentligt fokus stiller de fra den 2. til den 8. maj det centrale spørgsmål: "Hvad betyder FRED for dig?" Og hvad bygger den på?

At mindes leder os videre til nutiden...