Storslået gave til Duborg-Skolen

Renovering forestår

21.06.2012 13:18 | Kategori: Nyheder

FLENSBORG. Formanden for A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål, Ane Mc-Kinney Uggla, har i en skrivelse til Dansk Skoleforening for Sydslesvig meddelt, at fondens bestyrelse har bevilliget penge til modernisering og renovering af Duborg-Skolen i Flensborg.

-Vi er overordentligt glade og taknemmelige for fondens beslutning, der sikrer, at Duborg-Skolens elever også fremover kan få en moderne og tidssvarende undervisning, siger formanden for Dansk Skoleforening, Per Gildberg, Flensborg.

Skoleforeningen kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvor stor bevillingen er, men direktør i Skoleforeningen, Anders Molt Ipsen, betegner gaven som særdeles flot, idet den kan sikre en gennemgribende modernisering og renovering af gymnasiet i Flensborg.

-Det var en helt fantastik nyhed at få, og vi har hejst Danneborg her i Skoleforeningens hovedsæde i Stuhrsallee på denne festdag. Nu skal vi i en nærmere dialog med fonden om detaljerne ved istandsættelsen, siger han.

Direktøren hæfter sig sig især ved, at fonden kun fire år efter opførelse af A. P. Møller Skolen i Slesvig nu igen støtter mindretallets ungdomsuddannelser med en stor bevilling.

-Dermed har fonden også besluttet at tage vare på denne vigtige historiske bygning, som Duborg-Skolen er med sin fremtrædende beliggenhed på Duborg Banke midt i det flensborgske bybillede, understreger Anders Molt Ipsen.

Kilde: Flensborg Avis, 20.06.12