Søges: Ny rektor...

Læs stillingsopslaget her!

23.05.2019 14:36 | Kategori: vigtigt

Duborg-Skolen søger en synlig, samarbejdsorienteret og aktiv rektor med visioner og ambitioner. Skolen er det danske mindretals fællesskole for 7.-10. og 11.-13. klassetrin, hvor den afsluttende eksamen anerkendes som en studentereksamen i Danmark og Tyskland.

Duborg-Skolen vil fortsat udvikle sig og i nyrenoverede, moderne faciliteter fremstå som en synlig og attraktiv skole for elever og medarbejdere. Den nye rektor skal derfor fremme et stærkt undervisnings- og studiemiljø samt være synlig og engageret i områdets kultur- og undervisningsliv.

 

Opgaven

Rektor har det daglige personaleledelsesansvar på skolen. Det er også rektor der indstiller til ansættelse, men ansættelsesforholdet forvaltes centralt i Skoleforeningen. Ansvarsfordelingen mellem rektor og Skoleforeningen kan derved sammenlignes med ansvarsfordelingen inden gymnasierne fik selveje og lå under amterne. Den nye rektor skal være en udadvendt, engageret, synlig og kendt leder – både indadtil og udadtil, herunder særligt i Flensborg.

Såvel skolen som rektor skal være et fyrtårn, og fungere som et kulturelt centrum i byen og blandt mindretallets medlemmer. Det forventes, at den nye rektor har visioner for kulturelle aktiviteter, og vil deltage aktivt i planlægning og gennemførelse af aktiviteter på skolen.

Det forventes desuden, at rektor deltager i byliv og arrangementer i og omkring Flensborg, herunder især arrangementer, der sætter Duborg-Skolen på dagsordenen og skaber positive alliancer til gavn for skolens udvikling. Den nye rektor skal derfor være opsøgende og indgå i samarbejder med gymnasier og uddannelsesinstitutioner i Flensborg og Sydslesvig og herunder sikre, at skolen også fremadrettet har en relevant og attraktiv profil for mindretallets elever.

Duborg-Skolens nye rektor skal være en inspirerende, nærværende leder og rollemodel, der går foran med visioner og ambitioner for skolens udvikling – ledelsesmæssigt og pædagogisk, og herunder fremmer den digitale udvikling på skolen.

 

Rektors profil

Rektor skal stå i spidsen for Duborg-Skolen, være den samlende figur i alle sammenhænge, have et sikkert ledelsesmæssigt overblik og sætte en tydelig retning for skolens udvikling.

Det indebærer, at rektor:

▪ Skal interessere sig levende for uddannelse, og være en vidende, spændende og motiverende kommunikator, der har et klart blik for, hvorledes gode studiemiljøer skabes og udvikles.

▪ Har en tydelig forståelse for, hvad det vil sige at udgøre et mindretal.

▪ Har klare visioner for skolens mål, og kan realisere disse gennem samarbejde med og inddragelse af Samarbejdsrådet, ledelsesteamet, medarbejdere, elever, råd, udvalg og skolens interessenter.

▪ Formår at profilere skolen i alle sammenhænge, og med overbevisning formidle til brede kredse; at det er ’cool’ at gå på Duborg-Skolen.

▪ Fungerer som en samlende figur for skolen, og være en dygtig kommunikator og formidler på både ”hjemmebane” og ”udebane”.

▪ Er en kompetent udvikler og vedligeholder af netværk og relationer, skaber sammenhold, begejstring og fællesskab med respekt for forskelligheder og de særlige kulturelle og sproglige forhold, som kendetegner Sydslesvig og Duborg-Skolen.

▪ Udviser stor interesse og medvirker aktivt til at fremme elevernes og medarbejdernes trivsel, arbejdsglæde, faglige udvikling og dannelse.

▪ Har personlig integritet og kan fungere som en holdspiller med humør og empati.

▪ Er en anerkendende, udfordrende og handlekraftig leder, der med engagement kan håndtere kompleksiteten i DuborgSkolens strategiske og praktiske ledelsesopgaver.

▪ Har forståelse for hvad det vil sige at drive en uddannelsesinstitution, og har erfaring med at være daglig leder for en større gruppe medarbejdere.

Der lægges vægt på undervisningserfaring og ledelseserfaring – gerne fra gymnasieskolen, og gerne suppleret med en ledelsesmæssig efteruddannelse. Stærke pædagogiske kompetencer samt interesse og forståelse for IT og økonomi udgør væsentlige egenskaber og erfaringer. Rektor skal have undervisningskompetence i et af gymnasiets fag.

 

Ansøgning

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

Ansøgningsfrist: Mandag den 10. juni 2019

Kontakt gerne områdechef Olaf Runz, Tlf. +49 (0) 461 5047 115/-

119 eller Tlf. +49 (0) 151 161 363 50, eller direktør Lars Muusmann,

MUUSMANN, tlf. 40 76 72 27.

På www.skoleforeningen.org og www.muusmann.com findes en

stillings- og personprofil med en uddybende beskrivelse af skolen

og rektors opgaver.

 

 

Duborg-Skolen er en mindretalsskole med stolte traditioner, grundlagt i 1920 og beliggende centralt i Flensborg. Skolen er en fællesskole for 5.-10. klasse med gymnasieoverbygning (11.-13. klasse) og betragtes af mange som mindretallets højborg i Flensborg og omegn. Skolens bygninger er netop moderniseret og giver optimale fysiske rammer for en moderne undervisning, som modner og udvikler eleverne, fra tosprogede børn til to-kulturelle unge mindretalsdanskere. Finansieringen af moderniseringen er muliggjort gennem en donation fra A.P. Møller Fonden. Skolen har 65 medarbejdere og ca. 540 elever.