Sapere aude - hav mod til at vide!

Oplysningstiden i Flensborg

27.05.2021 19:24 | Kategori: Nyheder

Oplysningstiden er en central periode i europæisk åndshistorie, i hvilken grunden til vores moderne, demokratiske samfund blev lagt. Det kan man læse sig til i tekster om og fra tiden, men hvad skete der egentlig helt konkret i Flensborg i perioden?

Det havde 11a sat sig for at finde ud af. Ud fra en gammel artikel i det historiske tidsskrift "Slesvigland" gik de på opdagelse i byen og opsøgte steder og bygninger, der spillede en rolle dengang, for i billedform at fortælle om det liv, menneskene i Flensborg levede i samtiden. Der blev taget udgangspunkt i café-kulturen, udviklingen af læsesaloner, trekantshandelen, sociale uroligheder, nybrud på teateret, hungersnød og florissante tider såvel som i arkitektur og teknik.

På billedet er det de to dydige borgerdøtre Clara og Aina, der ryster uvidenhedens åg af sig i form af opbyggelige journaler for at tænde et lys i ufornuftens mørke.