På sporet af livet i fjorden

13b på bio-ekskursion til havnen

24.09.2018 10:43 | Kategori: Nyheder

Jørgen Kapela, underviser i biologi og idræt på Duborg-Skolen, elsker at gøre stoffet levende for sine elever ved at undersøge sammenhænge, der ligger uden for klasselokalets fire vægge:

"Det må aldrig blive så teoretisk, at det bliver for kedeligt, så det er godt, at der er mulighed for at afprøve stoffet i den virkelige verden."

Sammen med 13c tog han derfor ned på Flensborg havn for at analysere vandprøver i inderfjorden:

"Det er algernes brutto-primærproduktion, vi retter vores fokus på, for som nederste trin i fødekæden er det grundlaget for alt livet i havet."

Resultaterne fra undersøgelsen skal så bruges til at regne på, hvor meget liv der rent faktisk er i fjorden, så eleverne kan anvende teorien på den konkrete virkelighed.