Kulturelle bånd til Korsbæk

Matador som kulturprojekt

19.06.2017 22:43 | Kategori: Nyheder

Duborg-Skolen er på mange måder et særligt sted. Ud over at formidle det rent faglige stof ser skolen det også som sin opgave at styrke elevernes bånd til Danmark. Det sker f.eks. ved hjælp af udvekslinger og samarbejde med skoler nord for grænsen, men også ved noget så simpelt som at give eleverne kulturelle input, så de ved, hvad der rører sig nordpå. Dette styrker fællesskabsfølelsen med andre  unge nord for grænsen og skaber grobund for identifikation, fortæller afdelingsleder Torben Hansen:

"Samhørighed opstår gennem fælles kulturelle referencer. Vores fokus ligger ofte på de faglige mål, men det er den enkeltes erfaringer og oplevelser, der udgør rammerne for elevernes horisont, og derfor er det vigtigt, at vi også giver vores unge de populærkulturelle erfaringer, som deres jævnaldrende nord for grænsen gør sig - simpelt hen, fordi det styrker samhørighedsfølelsen at have et fælles kulturelt erfaringsreservoir."

Det er til det formål, at Duborg-Skolens fællesskoleafdeling nu har indført "Kulturbåndet", et projekt, der på tværs af fag og faggrupper formidler dansk kultur på en afslappet facon. Konkret skal 7.-10. klasse således se alle 24 afsnit af Matador frem til sommerferien. Det er lærer Anna Schinck, der har udtænkt ideen. Tanken var at formidle kultur uden løftede pegefingre, og det første indtryk af projektet er meget positivt:

"Måske er Matador ikke ligefrem udtryk for den nyeste ungdomskultur, men den udgør et fænomen, som stort set alle danskere har stiftet bekendtskab med igennem de seneste 35 år, hvor serien er blevet genudsendt syv gange. Og historien fænger tydeligvis stadigvæk, for eleverne elsker serien!".