Festlige toner i kærligt farvel

Dimission af årets studenter 2017

18.07.2017 18:45 | Kategori: Nyheder

Det var en opvisning ud over det sædvanlige, som skolens kinesiske gæster gav studenter, forældre og lærere til årets dimission i Idrætshallen. Til blide fjernøstlige rytmer saksesparkede de kinesiske elever sig gennem spotlyset i flagrende gevandter i en blanding af tai-chi og kung-fu til ære for de 107 studenter, der sad bænkede på hæderspladserne foran scenen. Her gjorde rektor Ebbe Rasmussen på traditionel vis status over skolens situation og kom rosende ind på studenternes kreativitet og flid, der havde manifesteret sig i mange sammenhænge i og uden for undervisningen. Særligt fremhævede han de studenter, der havde gjort sig fortjent til et af de talrige legater, der er tilegnet skolens dimittender, og som udmøntede sig i boggaver og kontante erkendtligheder til de heldige. Efter aftenens officielle del, der bl.a. også indeholdt musikalske indslag, mødtes studenter, ansatte og gæster til et lille glas og en glad passiar i foyeren, hvorefter selskabet oprømt strømmede ud i byen for at fejre den overgang til et nyt livsafsnit, som dimissionen er den festlige markering af.

Læs rektors dimissionstale her!