Farvel og tak fra årets studenter

Dimission i Idrætshallen

18.07.2016 19:42 | Kategori: Nyheder

Flensborg. Det var en stolt, men også lidt misundelig rektor, Ebbe Benedikt Rasmussen, der sammen med formanden for Grænseforeningen, Mette Bock, fredag aften gav årgang 2016 et par velmente ord med på vejen.

-Stolt, fordi I kom i mål. Jeg har stor respekt for jeres indsats og resultater, sagde rektor, og sendte en del af lykønskningen videre til forældrene i Idrætshallen, der gennem årene har fulgt deres børn på vej mod studenterhuerne.

Fremtiden venter på de sydslesvigske unge, i en verden, der forandrer sig hurtigere og hurtigere og hvor det umulige bliver muligt.

-Den verden skal I ud i, og jeg må sige, jeg misunder jer, for det bliver ikke kedeligt, sagde rektor og gav et par eksempler på verdens hastige omskiftelighed.

Hvor nye små aktører udkonkurrerer store veletablerede virksomheder, hvor politiske udfordringer tårner sig op, klimaforandringer med flygtningestrømme presser sig på, for ikke at glemme efterspørgslen på bæredygtige løsninger.

-Hvor skal løsningerne komme fra, spurgte rektor på Duborg-Skolen og havde også et bud på et svar på det spørgsmål.

For med den baggrund og viden, som de unge i hallen har samlet gennem årene, vil de være værdige bud på at kunne levere løsninger, verden har brug for. Men mens politikerne helst ser, at de unge haster videre gennem systemt, mindede han dem også om, at de skulle huske at vælge med hjertet, når de pejlede sig ind på fremtidens vej.

-Så jeg håber, I føler jer klædt på til det, fordi I har gået på netop denne skole, for jeres kendskab til to kulturer, for jeres fællesskab baseret på tillid, åbenhed og tolerance. Den giver jer et fundament til at løse fremtidens udfordringer, sagde rektor.


Trampolinspring

Grænseforeningens formand, Mette Bock tog op, der hvor rektor slap, og huskede dem på, at en studentereksamen ikke er en afslutning.

-Den er som en trampolin, så I kan springe ud i en verden med drømme og håb, men også med trusler og terror, sagde Mette Bock.

Også hun mindede dem om, at det er lysten, der driver værket, men også at der følger forpligtelser med, uanset hvordan man vender det, og at de med mindretalsbetegnelsen i bagagen er brobyggere, levende kulturambassadører, som verden har brug for.

-Og møder I sten på vejen, så find højskolesangbogen frem og syng en sag, sluttede formanden, der også havde en gave med til årgang 2016.

En blå højskolesangbog og 5000 kroner i tilskud til et ophold på en højskole i Sønderjylland eller i Jaruplund.

De sidste to i talerækken var studenterne, der på vegne af årgangens 109 dimittender sagde tak til skolen, lærerne og forældrene og ikke mindst rektor.

-Der er ingen, der våger over Duborg, som Ebbe gør det, sluttede Christopher Andresen og Natalie Aumüller.

(Kilde: Flensborg Avis).

Læs hele dimissionstalen her.