Et vindue til den hvide verden

11d til udstilling om kolonialisme

16.07.2017 15:34 | Kategori: Nyheder

11d har beskæftiget sig med et forløb om normalitet og normer i dansk. Her undersøgte klassen især de ofte uudtalte mekanismer, der definerer, hvem der falder hhv. inden- og udenfor normalitetsbegrebet. En af de tematiserede vinkler var i den forbindelse modsætningen mellem hvid/ikke-hvid, som vi bl.a. uddybede ved at besøge den nye midlertidige udstilling på Flensborg skibsfartsmuseum, der sætter fokus på byens og Danmarks rolle i slavehandelen helt frem til 1849 samt de spor, datidens menneskesyn har sat sig i psyken på både hvide og sorte efterkommere den dag i dag. Udstillingen rummede en del forskellige vinkler på sagen og gav dermed grobund for videre overvejelser - også i andre fag.