En sød hilsen fra Heino

Kage til alle OD-deltagere

14.05.2021 12:08 | Kategori: Nyheder

I efterhånden mange år har Duborg-Skolen deltaget i Operation Dagsværk, hvor elever en enkelt dag om året skipper undervisningen for at tage et arbejde et sted ude i den virkelige verden. Pengene doneres til skiftende projekter, der hjælper unge i andre lande til at løse de udfordringer, de står med netop der.

Også i år var der mange elever og forældre, der bakkede op om sagen, og tilsammen tilvejebragte de et flot beløb, der kommer unges kamp mod seksuel vold i Peru til gode. Også skolens ledelse står bag projektet, og som en anerkendelse af indsatsen havde rektor Heino Aggedam lovet kage til alle, der deltog. Lige så snart corona-situationen tillod det, og eleverne var tilbage på skolen under næsten normale rammer, gjorde han derfor alvor af sit løfte og gav i hundredvis af lækre kager ud til alle, der havde støttet projektet som en tak for deres flotte indsats.