Duborg passer på dig!

Kurser mod stress for 11. årg

02.04.2017 17:04 | Kategori: Nyheder

Trivsel og velvære er to nøglebegreber, der er med til at definere en god og udbytterig skolehverdag. Det er, når rammerne er på plads, og man føler glæde ved at gå i skole, at der kan ske en læringsproces. Duborg-Skolen er til stadighed optaget af at skabe et godt læringsmiljø for sine elever, og som led i disse bestræbelser fik hele 11. årgang derfor et kursus i stresshåndtering mandag, den 27. marts, der bestod af forskellige moduler af både praktisk og teoretisk karakter. Det var dygtige undervisere fra Dansk Sundhedstjeneste, der stod for undervisningen, og fokus lå bl.a. på afspænding og på tidligt at genkende symptomerne på, når det hele er ved at gå for stærkt.

Det var studievejleder Morten Meisner, der havde sat arrangementet i værk, og han oplyser, at eleverne derudover i 13. årgang får tilbudt kurser mod eksamensangst. Begge kurser er blevet taget godt imod af eleverne og er med til at styrke den fornemmelse af tryghed og omsorg over for hinanden, som Duborg-Skolen er kendt for og ser som en af sine væsentlige styrker.