Duborg er fællesskab

Velkommen til 7. + 11. årg.

27.08.2018 20:33 | Kategori: Nyheder

Mandag, den 20. august sluttede sommerferien, og efter forbløffende kort tid var vi i gang igen og havde fundet rutinen, som om vi aldrig havde været på seks ugers ferie i mellemtiden.

Dette gælder dog ikke vores nye elever i 7. og i 11. årg., som blev budt velkommen på deres første dag på Duborg-Skolen. For dem er alting nyt og stort, og det kunne læses i de mange ansigter i Festsalen, hvor 11. årg. sad bænket for at blive inddelt i deres nye klasser. Rektor samt studievejleder Susanne Klüver tog varmt imod og gjorde deres for at forberede eleverne på tre spændende år som gymnasieelever på en mindretalsskole, mens elevmentorer fra 12. og 13. årgang gav en omfattende rundvisning på skolen og introducerede de kommende kammerater for hinanden med sociale arrangementer af forskellig art.