Danskhed som gave

13. årgang i København

25.02.2018 21:19 | Kategori: Nyheder

Traditionen tro havde Grænseforeningen også i februar i år inviteret hele Duborg-Skolens 13. årgang til en to-dages tur til København. Efter en velkomst ved Folketingets formand samt ved kulturminister Mette Bock i Fællessalen på Christiansborg blev der diskuteret lystigt mellem de kyndige paneldeltagere og veloplagte elever. Jakob Emil Bang fra 13a og Lærke Rahr Futtrup fra 13f fokuserede i deres oplæg ikke kun på store emner som Danmarks Tysklandsstrategi, men også på pædagogiske og mindretalsrelaterede problemstillinger, f.eks. at dansk blandt mange elever i mindretalsskolerne efterhånden har fået et pligtimage, som forhindrer dem i at udbygge den vigtige kulturelle og sproglige udveksling med moderlandet. Der var stor enighed i salen om at elevambassadørerne, folkemødet og venskabsskoler samt endnu flere udvekslingsprojekter var nødvendige tiltag for at modvirke denne tendens. I denne sammenhæng kunne Grænseforeningens generalsekretær Knud-Erik Therkelsen allerede nu afsløre, at alle elever i 13. årg. med et ønske om et højskoleophold i Sønderjylland efter bestået studentereksamen kunne regne med et gavekort på 5.000 kroner. Senest her stod det for eleverne klart, hvor privilegerede de er og hvor højt danske politikere vurderer de færdigheder og ressourcer, som man har fået tilegnet sig som tosproget elev fra Duborg-Skolen i en dansk-tysk kontekst. Turen blev afrundet med en udflugt til verdens ældste filmselskab, Nordisk Film i Valby, og et velorganiseret besøg på SDU i Odense hhv. på professionshøjskolen Metropol i København, hvor lærerstuderende, fysioterapeuter og sygeplejersker fortalte om mulighederne for mellemlange videregående uddannelser. På gensyn i 2019!

DB