Et vindue til den hvide verden

11d til udstilling om kolonialisme

11d har beskæftiget sig med et forløb om normalitet og normer i dansk. Her undersøgte klassen især de ofte uudtalte mekanismer, der definerer, hvem der falder hhv. inden- og udenfor normalitetsbegrebet. En af de tematiserede vinkler var i den forbindelse modsætningen mellem hvid/ikke-hvid, som vi bl.a. uddybede ved at besøge den nye midlertidige udstilling på Flensborg skibsfartsmuseum, der sætter fokus på byens og Danmarks... mere
16.07.2017 | Kategori: Nyheder

107 smil med hat på

Årets studenter springer ud

Der var lummert i den lille festsal på Gustav Johannsen-Skolen, som dagens ceremoni var blevet henlagt til pga. Duborg-Skolens igangværende ombygning. Efter tre intense dage med mundtlige eksamener sad 13. årgang nu her, over for deres forventningsfulde familier, men frem for alt som et levende udtryk for det stærke sammenhold, der lyste ud af deres store smil. De havde kæmpet for vidt forskellige mål, nogle for at opnå drømmesnittet, andre... mere
02.07.2017 | Kategori: Nyheder

Evolutionerende ny viden

12.a+d på bio-ekskursion

Tirsdag, den 20/6 var en særlig dag for 12a og 12d. De var nemlig sammen med deres friske lærere IMD og SJA draget på ekskursion til Moesgaard Museum ved Aarhus for at dykke ned i evolutionens historie. Her ventede dem rundvisninger, workshops og masser af effekter, som ventede på at blive fingeret ved af nysgerrige elever. Der blev således talt ryghvirvler, sammenlignet mennesketyper og diskuteret udviklingstrin, mens... mere
01.07.2017 | Kategori: Nyheder

Superhelte på oplysningsoffensiv

Duborg-elever på Folkemødet

Også i år afholdet det politiske Danmark Folkemøde på Bornholm. Det foregik i dagene fra den 15.-18. juni, og formålet var som hvert år at skabe rammerne for demokratisk dialog på tværs af institutioner og organisationer. Også Duborg-Skolen havde sendt en delegation på 27 elever af sted, der sejlede til Rønne via Rügen. Overnatningen foregik på campingpladsen "Den politiske slagmark" sammen med nogle tusind andre unge (elever og... mere
25.06.2017 | Kategori: Nyheder

Kulturelle bånd til Korsbæk

Matador som kulturprojekt

Duborg-Skolen er på mange måder et særligt sted. Ud over at formidle det rent faglige stof ser skolen det også som sin opgave at styrke elevernes bånd til Danmark. Det sker f.eks. ved hjælp af udvekslinger og samarbejde med skoler nord for grænsen, men også ved noget så simpelt som at give eleverne kulturelle input, så de ved, hvad der rører sig nordpå. Dette styrker fællesskabsfølelsen med andre  unge nord for grænsen og skaber grobund for... mere
19.06.2017 | Kategori: Nyheder

70 års sammenhold

Jubilarer på rundvisning

Der var smil i de mange ansigter, der stilfærdigt havde forsamlet sig i skolegården, men øjnene lyste også af den klogskab, der følger af at have været vidner til så mange begivenheder i tidens løb: nazismen, krigen, grænsekampen og til syvende og sidst den fredelige og frugtbare sameksistens af dansk og tysk, der præger det danske mindretal i dag. Det var minderne, de var kommet efter, de 9 jubilarer, som startede på Duborg-Skolen for 70... mere
28.05.2017 | Kategori: Nyheder

Fortællinger fra riget i midten

Stor interesse for Kina-udveksling

På Duborg-Skolen er man stolt af sin internationale profil, som bl.a. giver sig udslag i en række populære udvekslingsprogrammer med skoler i mange forskellige lande. Seneste skud på stammen er udvekslingen med en skole i Changsha i det østlige Kina, som de tilknyttede lærere Morten Meisner og Ida Deichmann præsenterede på et infomøde for 11. og 12. årgang den 24.04. Til det formål havde de inviteret fire piger fra Sønderborg for at fortælle om... mere
07.05.2017 | Kategori: Nyheder

Landdagsvalget 7/5: De nye kryds

Emneuge på Duborg-Skolen

Så er tiden ved at være inde til landdagsvalg, og overalt i hele Slesvig-Holsten forbereder folk sig på at sætte deres kryds. Mange af dem har gjort det mange gange, men for nogle er det første gang. På Duborg-Skolen har man i dagene 6.-7. april informeret og oplært den nye generations vælgere til at sætte deres eget kryds, det sted som de føler er det rigtige. De kommende vælgere, der går i 9-10. klasse og er over 16, har fået den unikke... mere
13.04.2017 | Kategori: Nyheder

Duborg passer på dig!

Kurser mod stress for 11. årg

Trivsel og velvære er to nøglebegreber, der er med til at definere en god og udbytterig skolehverdag. Det er, når rammerne er på plads, og man føler glæde ved at gå i skole, at der kan ske en læringsproces. Duborg-Skolen er til stadighed optaget af at skabe et godt læringsmiljø for sine elever, og som led i disse bestræbelser fik hele 11. årgang derfor et kursus i stresshåndtering mandag, den 27. marts, der bestod af forskellige moduler af både... mere
02.04.2017 | Kategori: Nyheder

Vellyd uden grænser

Koncert med danske og tyske orkestre

Tirsdag, den 21/3 bød to bigbands fra Aalborg katedralskole samt fra Bernstorff-Gymnasium i Satrup Duborg-Skolens 11. og 12. årgang op til koncert. Arrangementet var meget vellykket, idet begge bigbands gav den gas for et veloplagt publikum. Programmet bød på både traditionelle og nyere fortolkninger af jazz-standarder, og samspillet fungerede fint, så eleverne fik en god koncertoplevelse på dagen. mere
26.03.2017 | Kategori: Nyheder