Duborg-Skolen er i gang med at omlægge sin interne kommunikation. Lige pt. er SkoleIntra vores primære kommunikationskanal:

LærerIntra er skolens interne kommunikationskanal. Her finder lærerne oplysninger om skemaer, møder, elever, vigtige formularer mv. Det er også på LærerIntra, at lærerne kommunikerer med hinanden pr. mail, ligesom der er mulighed for at skrive til modtagere på Elev- og ForældreIntra.

ElevIntra er et vigtigt redskab. Her kan elever kommunikere med hinanden samt læse eller oprette indslag i klassens interne arbejdsrum. Desuden findes her skemaer, vigtige beskeder fra kontoret mv. Det er også muligt at skrive beskeder til klassens lærere

ForældreIntra er forældrenes livline til skolen. Her kan forældre kontakte klassens lærere, følge med i vigtige opslag og finde oplysninger om arrangementer mv.

På sigt vil kommunikationen på skolen foregå via Office 365, som vi for tiden er ved at tage i brug:

Outlook er Skoleforeningens mailsystem. Alle lærere har en .org-adresse, som anvendes til kommunikation både internt og eksternt.

SharePoint skal på sigt erstatte SkoleIntra som mobilt intranet. Her kan der deles filer og samarbejdes, både internt på skolen og i Skoleforeningen som organisation. Kalender, skema, projektsider og meget andet vil efterhånden komme til at ligge her.

www.365skole.de finder du desuden alle andre webredskaber inden for skolens Office 365-pakke. Vigtigst er her Teams, hvor de enkelte klasser finder undervisningsmaterialer, afleveringsopgaver, notesbøger, delte dokumenter, muligheder for videochat og meget andet, men også meget anvendte programmer som Word, Excel og PowerPoint kan tilgås her.