DUBORG-SAMFUNDET

Duborg-Samfundet, der blev stiftet i maj 1925, har som formål at vedligeholde skoleårenes fællesskab mellem skolens tidligere elever og nuværende og forhenværende lærere.

                 -- Se Duborg-Samfundets hjemmeside her! --

Foreningen arbejder på at opretholde den årlige kontakt ved at udsende et årsskrift, indeholdende informationer om skolen i dag, erindringer fra gamle elever og oplysninger om tidligere årganges gøren og laden, indsamlet takket være aktive meddeleres tilbagemeldinger fra diverse årgangsjubilæer eller klassesammenkomster.

Som noget nyt - fra 2019 - vil der også blive afholdt en årlig generalforsamling, hvor alle er velkomne - hold øje med foreningens hjemmeside.

Vi tager de mange frivillige indbetalinger (mindst 5 euro eller 40 kr) og tilkendegivelser i øvrigt som udtryk for, at en ikke ringe del af de henved 3000, som vi sender årsskriftet til, har lyst og vilje til at opretholde forbindelsen med deres gamle skole.

Da mange i løbet af studietiden ofte skifter adresser, er det vigtigt at meddele adresseforandringer (meget gerne med e-mailadresse) til Duborg-Samfundet via mail eller med konventionel post til Erik Jensens adresse (se nederst på siden).

Årligt indbyder Duborg-Samfundet i forbindelse med skolens dimissionsfest jubilarerne til morgenkaffe, ligesom samfundet hvert år uddeler en række boggaver til årets studenter.

Duborg-Samfundets adresse i Danmark: Postboks 380, DK-6330 Padborg.

Duborg-Samfundets adresse i Sydslesvig: Ritterstraße 27, D-24939 Flensborg.

Duborg-Samfundets konto (betaling for årsskrift eller gave til Duborg-Samfundet):

Danske Bank: 1551-8045321

Union Bank (Flensborg): IBAN: 78 2152 0100 0000 0215 20, BIC: UNBNDE21XXX

Eventuel kontakt til Duborg-Samfundet kan ske til Erik Jensen, Marienallee 55, D-24937 Flensborg, tlf. 0(049)461 909 3257 eller e-mail: Erik Jensen.

 

Læs den nyeste udgave af Duborg-Samfundet her.