24.09.2018 12:44

Populær nord for grænsen

Elever nordfra søger til Duborg

Det er naturligt, at vi i Sydslesvig følger med i, hvad der rører sig nord for grænsen, men interessen går også begge veje. Det viser en mail, vi har modtaget fra Torben Nordstrøm i Flensborg, hvis barnebarn fra Svendborg glæder sig til at starte på Duborg-Skolen til næste år, og som fik en snak om det med tidligere undervisningsminister mm. Bertel Haarder: Ved Årsmødet fik jeg, sammen med mit barnebarn Julius, lejlighed til at drøfte vores...

mere
24.09.2018 | Kategori: Nyheder
24.09.2018 12:13

Elevrødder på tingsletten

Elevråd konstituerer sig for i år

Demokrati er noget, der gror nedefra, og skolen gør derfor meget ud af at fremme demokratisk tænkning samt at dyrke organisationsformer, der giver medbestemmelse til både elever og ansatte. Et smukt eksempel på fungerende nærdemokrati er skolens elevråd, der engagerer sig i stort og småt på skolen og bl.a. også har fast sæde i skolens samarbejdsråd samt i Pædagogisk Råd. Onsdag, den 19. september holdt elevrødderne møde for at besætte...

mere
24.09.2018 | Kategori: Nyheder
24.09.2018 10:43

På sporet af livet i fjorden

13b på bio-ekskursion til havnen

Jørgen Kapela, underviser i biologi og idræt på Duborg-Skolen, elsker at gøre stoffet levende for sine elever ved at undersøge sammenhænge, der ligger uden for klasselokalets fire vægge: "Det må aldrig blive så teoretisk, at det bliver for kedeligt, så det er godt, at der er mulighed for at afprøve stoffet i den virkelige verden." Sammen med 13c tog han derfor ned på Flensborg havn for at analysere vandprøver i...

mere
24.09.2018 | Kategori: Nyheder