19.06.2017 22:43

Kulturelle bånd til Korsbæk

Matador som kulturprojekt

Duborg-Skolen er på mange måder et særligt sted. Ud over at formidle det rent faglige stof ser skolen det også som sin opgave at styrke elevernes bånd til Danmark. Det sker f.eks. ved hjælp af udvekslinger og samarbejde med skoler nord for grænsen, men også ved noget så simpelt som at give eleverne kulturelle input, så de ved, hvad der rører sig nordpå. Dette styrker fællesskabsfølelsen med andre  unge nord for grænsen og skaber grobund for...

mere
19.06.2017 | Kategori: Nyheder
28.05.2017 14:26

70 års sammenhold

Jubilarer på rundvisning

Der var smil i de mange ansigter, der stilfærdigt havde forsamlet sig i skolegården, men øjnene lyste også af den klogskab, der følger af at have været vidner til så mange begivenheder i tidens løb: nazismen, krigen, grænsekampen og til syvende og sidst den fredelige og frugtbare sameksistens af dansk og tysk, der præger det danske mindretal i dag. Det var minderne, de var kommet efter, de 9 jubilarer, som startede på Duborg-Skolen for 70...

mere
28.05.2017 | Kategori: Nyheder
07.05.2017 18:05

Fortællinger fra riget i midten

Stor interesse for Kina-udveksling

På Duborg-Skolen er man stolt af sin internationale profil, som bl.a. giver sig udslag i en række populære udvekslingsprogrammer med skoler i mange forskellige lande. Seneste skud på stammen er udvekslingen med en skole i Changsha i det østlige Kina, som de tilknyttede lærere Morten Meisner og Ida Deichmann præsenterede på et infomøde for 11. og 12. årgang den 24.04. Til det formål havde de inviteret fire piger fra Sønderborg for at fortælle om...

mere
07.05.2017 | Kategori: Nyheder